Knillis

Op een kille avond in januari 1971 komen een aantal kritische en rebelse Bosschenaren bij elkaar. Ze richten een nieuwe partij op met een bijzondere naam: Knillis. Dat is de befaamde boer die tijdens het carnaval midden op de Markt neerkijkt op de feestvierende Bosschenaren die voor drie dagen de stad op zijn kop zetten.

De nieuwe partij bouwt voort op datgene waarmee Beter Bestuur van Hein Bergé en Jan van der Eerden, de Jongerengroep, Den Bosch 2000 en andere Bossche rebellen een begin hebben gemaakt: de almacht van de gevestigde orde in ’s-Hertogenbosch aan de kaak stellen, de politiek een spiegel voorhouden en vechten voor de historische binnenstad.

De aanwezigen kiezen voor een bijzonder adagium: ‘De botheid der nar is de toetssteen der wijzen,’ afkomstig uit As you like it van William Shakespeare.
‘Is Knillis zo wel serieus te nemen?’ vraagt menigeen zich af. Op 10 februari 1971 houdt een redacteur van het Brabants Dagblad de Knillis-oprichters een spiegel voor. ‘De naam Knillis is niet in overeenstemming met de ernst van het werk van de gemeenteraad.’

Maar Knillis wordt als rebelse en onafhankelijke politieke groepering een factor van betekening in de Bossche gemeenteraad. Tot 2014 is de partij erin vertegenwoordigd. In 2018 slaagde Knillis er voor het eerst niet in een zetel te halen. Maar de vereniging bestaat nog en denkt na over de toekomst na het 50-jarig bestaan in 2021.