Kniantikoor, een echt Bosch koor

Een echt Bosch koor van liefhebbers. Ze zingen smartlappen maar gaan ook andere genres niet uit de weg. hun motto: Een valse noot zingen is niet erg, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk.

Het koor maakte kennis met de Knillispoort door de jaarlijkse Sint-Jansdag, een jaarlijks terugkerend festival van amateurkunstbeoefenaars in en rond de Knillispoort. Het Sint-Jansfestival bestaat niet meer, maar Knianti oefent nog steeds in de Knillispoort.