KBO, Katholieke Bond van Ouderen

Een vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. Eén op de zes vijftigplussers in Noord-Brabant is lid van onze vereniging, en met circa 130.000 leden is de KBO een van de grootste landelijke seniorenverenigingen.

Wie lid is van de KBO in Noord-Brabant is automatisch ook lid van een lokale seniorenverenigingen, de Afdelingen. Deze zijn het hart van de organisatie: daar ontmoet u andere leden, doet u samen aan ontspanning en sport, neemt u deel aan culturele en zingevingsactiviteiten en kunt u terecht voor individuele hulp en ondersteuning. Vooral de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden maakt dit alles mogelijk.

Eenmaal per week komt de KBO ’s-Hertogenbosch bijeen in de Knillispoort. Buiten de Coronatijd uiteraard.