Wie of wat is de Knillispoort?

Knillispoort biedt na de Corona lockdown ruimte aan uiteenlopende kleinschalige evenementen. Uitgangspunten hierbij zijn: drempelloosheid, veelkleurigheid, engagement, debat, cultuur en ontmoeting. Knillispoort is een vrijwilligersinitiatief en organiseert zelf activiteiten maar biedt ook ruimte aan derden om de accommodatie in te zetten voor zelf-georganiseerde evenementen.

Door de jaren heen ontstonden in en rond de Knillispoort tal van initiatieven zoals: Geen cement in de Gement, Sint-Jansdag, Popronde, kunsttentoonstellingen en de cursus Boschlogie. Ter gelegenheid van 800 jaar ’s-Hertogenbosch werd in 1985 het door Antoine Jacobs geschreven toneelstuk De winterrepubliek in de buitenlucht opgevoerd.

In 2015 ging Achter de Poort van start, de culturele salon van de Knillispoort. Spraakmakende boekbesprekingen, bijzondere optredens en schurende debatten die iets in beweging brengen wisselen elkaaraf.

Bekijk op deze website of er ook mogelijkheden zij voor u of uw organisatie. Let wel, Buiten carnaval is de Knillispoort geen feestzaal. Een hapje en drankje is uiteraard wel mogelijk, maar de nadruk ligt op (culturele) evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten.

Disclaimer

Bij het opzetten van deze website hebben wij getracht de rechthebbenden van beeldmateriaal te achterhalen. Daarom ontbreekt soms de bronvermelding. Wanneer u meent een claim te kunnen leggen op getoond beeldmateriaal, kunt u zich richten tot het bestuur van de Stichting Knillispoort via het mailadres info@knillispoort.nl


Colofon

Deze website is ontworpen en gebouwd door Inter-IQ
Techniek & redactie:
Frank van Geloven

NIEUWS

Voetbalclubs in gezamenlijke actie

Op 26 januari 2019 organiseerde Achter de Poort, sociaal-culturele salon van de Knillispoort, een debat over de toekomst van het Bossche amateurvoetbal. Dat debat kreeg een vervolg in een nieuw voorzittersoverleg van de Bossche verenigingen onder leiding van de KNVB.

In het verlengde daarvan nemen de clubs gezamenlijk een initiatief om de zware coronatijden te doorstaan. Corona is voorlopig de grootste sta-in-de-weg voor alle Bossche amateurclubs.

Wil van de Wiel, Toon Rekkers en Frans van Gaal stelden in april 2020 een brief op namens de voorzitters van BLC, BVV, CHC, FC Engelen, Emplina, EVVC, Maliskamp, Nulandia, OJC Rosmalen, RKKSV, OSC ’45, TGG en Wilhelmina, die gezamenlijk optrekken ‘om het amateurvoetbal in onze gemeente overeind te houden’.

Naast de sociale gevolgen zien de briefschrijvers ook financiële problemen. Er zijn immers geen inkomsten uit kantineopbrengsten, sponsorinkomsten en entreegelden meer voor de clubs. Daarnaast worden problemen bij de contributie-inning verwacht. De gemeente heeft uitstel van huurbetaling gegeven, maar er wordt verzocht naar nog meer tegemoetkoming.

Gedacht wordt aan kwijtschelding van de huur voor de duur van de lockdown, hulp en ondersteuning in het geval dat de contributie-inning problematisch wordt, compensatie voor OZB, hulp en bemiddeling op weg naar soepele regelingen met de energie- en andere leveranciers, ondersteuning en hulp bij de organisatie van de (sportieve) opvang van onder 12-jarigen en de groep tussen de 12 tot 18 jaar en het ondersteunen bij het onderhoud van sportcomplexen.