Wie of wat is de Knillispoort?

Knillispoort biedt na de Corona lockdown ruimte aan uiteenlopende kleinschalige evenementen. Uitgangspunten hierbij zijn: drempelloosheid, veelkleurigheid, engagement, debat, cultuur en ontmoeting. Knillispoort is een vrijwilligersinitiatief en organiseert zelf activiteiten maar biedt ook ruimte aan derden om de accommodatie in te zetten voor zelf-georganiseerde evenementen.

Door de jaren heen ontstonden in en rond de Knillispoort tal van initiatieven zoals: Geen cement in de Gement, Sint-Jansdag, Popronde, kunsttentoonstellingen en de cursus Boschlogie. Ter gelegenheid van 800 jaar ’s-Hertogenbosch werd in 1985 het door Antoine Jacobs geschreven toneelstuk De winterrepubliek in de buitenlucht opgevoerd.

In 2015 ging Achter de Poort van start, de culturele salon van de Knillispoort. Spraakmakende boekbesprekingen, bijzondere optredens en schurende debatten die iets in beweging brengen wisselen elkaaraf.

Knillispoort, ook voor u

Bekijk op deze website of er ook mogelijkheden zij voor u of uw organisatie.

Let wel, Buiten carnaval is de Knillispoort geen feestzaal. Een hapje en drankje is uiteraard wel mogelijk, maar de nadruk ligt op (culturele) evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten.

Voor vragen kunt u altijd bellen (073-6 14 43 82) of mailen


 

Bossche Zomer ook
bij Knillispoort

In het kader van de Bossche Zomer zijn er in de maanden juli en augustus op diverse plekken in de stad culturele evenementen. Zo ook bij de Knillispoort. Op het Herman Moerkerkplein pal achter de Knillispoort, is een mini buitentheater. Zeer geschikt voor kleinschalige optredens en voordrachten. Wij hebben een leuk programma waarin u in juli en augustus ieder weekend op vrijdag- of zaterdagavond kunt genieten van lokale talenten.

In verband met de Coronamaatregelen is er slechts plaats voor zo’n vijftg personen.

U kunt het programma HIER bekijken.

NIEUWS

Gé van Berkel vervolgt Rondom Dieske

Vrijdag 10 juli: Gé van Berkel ‘Een vierkante meter podium’

Gé van Berkel

Woordkunstenaar, in het werkzame leven toneelmeester van het Theater aan de Parade, Gé van Berkel zegt over zijn werk: ‘Als het op werk gaat lijken, dan stop ik ermee.’ Gé is vrijdag 10 juli de tweede hoofdpersoon in onze serie Rondom Dieske. Hij is te bewonderen van 20:30 uur tot 222:30. Henny Kappen zorgt voor de muzikale omlijsting.

Als acteur staat hij ook graag op de planken en deed solovoorstellingen zoals ‘Een wolk in broek’ van de Russische dichter Vladimir Majakovski en de monoloog Gilles! van Hugo Claus. Hij dicht over wereldvraagstukken maar net zo makkelijk voor de kermis in Gestel. En intussen bracht hij ook nog een cd uit: Klanktaal. Met gedichten over aspergeteelt, maar ook over zelfmoord.

Na de pauze: Een muzikaal intermezzo met Henny Kappen. Henny brengt ballads, ware luisterliedjes en begeleidt zichzelf op de gitaar. Henny geniet onder meer ook bekendheid als dirigent van het popkoor 3X3.

Harry van den Berselaar bijt spits af Rondom Dieske

Harry van den Berselaar: ‘Hoe Bosch is Bolduque?’

Hof van Zevenbergen

In onze zomerse serie Rondom Dieske beet Harry van de Berselaar vrijdag 3 juli het spits af met een interessant verhaal over de Spaanse invloeden in ‘s-Hertogenbosch van vóór de Tachtigjarige Oorlog tot 1629 toen de Staatsen de Moersadraak veroverden. Alle Spaanse en katholieke invloeden verdwenen daarna uit de stad.

Harry van den Berselaar doet al enige jaren onderzoek naar de banden tussen ’s-Hertogenbosch en Spanje. Hij zegt hierover: ‘Onze stad was meer dan een eeuw ‘persoonlijk eigendom’ van de Spaanse koning. Hoe Spaans ging het er hier aan toe? En wat is daar nu nog van te merken? Ik neem u in mijn verhaal ‘virtueel’ mee door het voormalige ‘Bolduque’. En eindig met een gerucht over de flamenco.’

Harry vertelt verder: ‘Onze stad was meer dan een eeuw ‘persoonlijk eigendom’ van de Spaanse koning. Niet door veroveringszucht of onderdrukking, maar door koninklijke huwelijken en erfopvolging.  Zo werd ’s-Hertogenbosch deel van het Spaanse Rijk.

Hoe Spaans ging het er hier aan toe? En wat is daar nu nog van te merken? Harry nam zijn publiek mee in een ‘virtueel’ verhaal door het voormalige ‘Bolduque’.

Vooropgesteld, na 1629 als ’s-Hertogenbosch door de ‘Staatsen’ of ‘Hollanders van Frederik Hendrik wordt bezet, verdwijnen veel Spaanse herinneringen. In zijn op deze website te lezen column Nieuwstraat vertelt Harry: Ze geven in korte tijd de stad een ‘nieuw’ aanzien. Zo verdwijnt het Predikherenklooster met grote ijver onder de slopershamer. Twee nieuwe doorsteken verrijken de stad: de Nieuwstraat en de Tweede Nieuwstraat, die later St.-Jozefstraat gaat heten. Een geplande haven komt er niet.’

Hoe dan ook, ’s-Hertogenbosch werd mede door de Spanjaarden gemaakt. En Bosschenaren… vooral vaklieden als messenmakers konden het ver brengen in het Spaanse Rijk.  De Munt in de Postelstraat, het Groot Tuighuis, vroeger oude Sint-Jacobskerk en niet te vergeten de Hof van Zevenbergen, eens tijdelijke woonstede van Karel V, herinneren aan ‘Spaanse tijden.’

Harry eindigde met een spectaculaire uitsmijter: in het woord flamenco, wat staat voor die beroemde Spaanse dans, zit wel degelijk de ‘Vlaming’ verscholen. Vlamingen – waaronder Bosschenaren – die met Karel V meekwamen naar het Spaanse hof zouden, aldus één verklaring, zich verveeld hebben tussen al die ernstige Spanjaarden en aan het feesten geslagen zijn met de zigeuners op straat. Zo zit er dan toch iets Bosch in de flamengo.

Lees HIER de column van Harry van den Berselaar

Welkom bij de Bossche Zomer Rondom Dieske!

Knillispoort organiseert Rondom Dieske

Rondom Dieske is een kleinschalig cultureel en cultuur-historisch evenement op het Herman Moerkerkplein en/of in de naastgelegen Knillispoort.  Wekelijks, op vrijdag/zaterdagavond vindt een optreden plaats van kleine gezelschappen of solisten die actief zijn op het gebied van kunst, cultuur en cultuurhistorie bedrijven.

We bieden ook ruimte aan lezingen en presentaties van ‘geboren’ verhalenvertellers en boekenschrijvers.

Programma

Harry van den Berselaar

Zaterdag 4 juli:  Harry van den Berselaar: ‘Hoe Bosch is Bolduque?’
Harry hierover: ‘Onze stad was meer dan een eeuw ‘persoonlijk eigendom’ van de Spaanse koning. Hoe Spaans ging het er hier aan toe? En wat is daar nu nog van te merken? Ik neem u in mijn verhaal ‘virtueel’ mee door het voormalige ‘Bolduque’. En eindig met een gerucht over de flamenco.’
Na de pauze: muzikaal intermezzo door Anwar. Hij speelt piano en gaat daarbij de muzikale uitdaging niet uit de weg. Anwar is een groot bewonderaar van Ludovico Enaudi. Verder zal Anwar muziek spelen van de  soundtrack Amelie en Up en bijvoorbeeld uit Pirates of the Caribian.

Het programma start om 20.30 en eindigt omstreeks 22.30 uur. Een buitenbar voorziet in een natje en droogje.

Voetbalclubs in gezamenlijke actie

Op 26 januari 2019 organiseerde Achter de Poort, sociaal-culturele salon van de Knillispoort, een debat over de toekomst van het Bossche amateurvoetbal. Dat debat kreeg een vervolg in een nieuw voorzittersoverleg van de Bossche verenigingen onder leiding van de KNVB.

In het verlengde daarvan nemen de clubs gezamenlijk een initiatief om de zware coronatijden te doorstaan. Corona is voorlopig de grootste sta-in-de-weg voor alle Bossche amateurclubs.

Wil van de Wiel, Toon Rekkers en Frans van Gaal stelden in april 2020 een brief op namens de voorzitters van BLC, BVV, CHC, FC Engelen, Emplina, EVVC, Maliskamp, Nulandia, OJC Rosmalen, RKKSV, OSC ’45, TGG en Wilhelmina, die gezamenlijk optrekken ‘om het amateurvoetbal in onze gemeente overeind te houden’.

Naast de sociale gevolgen zien de briefschrijvers ook financiële problemen. Er zijn immers geen inkomsten uit kantineopbrengsten, sponsorinkomsten en entreegelden meer voor de clubs. Daarnaast worden problemen bij de contributie-inning verwacht. De gemeente heeft uitstel van huurbetaling gegeven, maar er wordt verzocht naar nog meer tegemoetkoming.

Gedacht wordt aan kwijtschelding van de huur voor de duur van de lockdown, hulp en ondersteuning in het geval dat de contributie-inning problematisch wordt, compensatie voor OZB, hulp en bemiddeling op weg naar soepele regelingen met de energie- en andere leveranciers, ondersteuning en hulp bij de organisatie van de (sportieve) opvang van onder 12-jarigen en de groep tussen de 12 tot 18 jaar en het ondersteunen bij het onderhoud van sportcomplexen.

Verbeteren leefbaarheid omgeving Hinthamerstraat

De leefbaarheid in de omgeving van de Hinthamerstraat staat al langere tijd onder druk. De hoofdveroorzakers zijn in de ogen van de Wijkraad Binnenstad de talloze bezoekers van de twee coffeeshops. Er is sprake van een sterke toename van ernstige overlast in de afgelopen twee jaar.De Wijkraad is nu een petitie gestart om de bezwaren van de binnenstadbewoners nog steviger neer te leggen bij de gemeente.

Ondertekenen van de petitie kan HIER